تاريخ : پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱ | ٩:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : آرمان

 

                                                                                                               /16/

زمان 

      شتابان

                رمیده اسبی

                                که می تازد

 

  و من هنوز

                  مرددم

                          میان ماندن و رفتن

                                                   میان بی سرانجامی

کجاست راه نجات 

                    کجاست آینه  

                                       کدام رود می برد مرا

                                                                    به نیستی

                                                                                 به مه

                                                                                      به ناکجا آباد

                                                                                      تاريخ : چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱ | ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : آرمان

   گاهی

           باید آرام بود و منتظر

                           بگذار جریان رود را 

                                                 در آرامش نظاره کنیم.تاريخ : دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱ | ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : آرمان

   حقیقت

                 گم شده

                                      در همیشه تاریخ

 

   هرکسی

                    حقیقت است در خیال خویش

                                                             ودیگران همه بر راه ناثواب

  .                                                        

  .

  .

  حقیقت 

               تو

                   در اعماق کدام اقیانوس

                                                 یا در کدام کویر پهناور 

                                                                          مهجور مانده ای؟

 

در  کهکشان دوری  

                              یا در روز مرگی ما

                                                             از یاد رفته ای؟

 

 و تو ,شاید در

                 قطره اشک و بغض مانده در گلوی آن غریبه ای

                                                                    و یا قلب عاشق 

                                                                                 در انتظار یار.

                                                                                      

                                                                                       . نمیدانم.

 

وچه دل تنگ تواند 

                         چشمهای خسته از فریب و

                                                                  جانهای منتظر.تاريخ : یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱ | ٧:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : آرمان

                          

دور می شوم    

                     دور ......... دور .......... دور

                                                                        از تمامی

                                                                                     گذشته  ها

دور می شوم    

                   از تمام بندها

                                   خسته از حصار عادت و تقلید

           

                                     فراموش می شوند روزهای تکراری

                                                            و بسته می شود دری

                                                                      به روی گذشته ها

 

زمان.....دوباره به راه می افتد

 

                            تولد دوباره ای درون من

 

                                                   مثل رویش جوانه از درخت خشک

              

                                                                                 مثل ...... زندگی                                                           تاريخ : دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱ | ٩:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : آرمان

     

      آی عاشق , رویایت           

                            رویای پروازت

                                                  در گیرو دار زندگی

                                                                              آیا,نرفت از یاد؟؟

 

 در فکر تو پرواز بود و اوج کهکشانها  

                                            اسمت پرستوی مهاجر بود و

                                                                                   رویایت

                                                                                         رهایی  

چشمان بسته,می خواهد

                                     پریدن

                                      بستن ,به روی  هر  چه بود و  هست 

 

                          پرواز شو

                                           بی انتها       

                                                              ...تا آخر رویا .  • ایران موزه | پاپو مارکت