تاريخ : شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ | ۱:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : آرمان

برخاستن از عمق درد

دنبال آرزویی محال

سر در گم در مه

دنبال رشته ای نامریی

تراکم دلوابسی

یخ می شوم از عبور ماموتهای ذهن

اما من در بی آرزویی محال

دست شسته ام از تمام زندگی

طنینی مبهم دلنشین و آشنا

در عمق وجودم تکرار می شود

طنین چکیدن قطره ای به عمق تنهایی  • ایران موزه | پاپو مارکت