تاريخ : دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱ | ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : آرمان

وارد معادله های کوچیک نشو, می مونی  می بازی ....



تاريخ : شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ | ٤:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : آرمان

                                                                                                               /20/

کبوتر خیال من 

           می برد مرا 

                        از این حباب 

                                    از این زمین 

                                                         

 دور می شوم

        نقطه ای در آسمان 

                    گم درون ابرها 

                           سفر به آن سوی زمان 

 

غنچه های روشنی 

           درون من رشد می کنند

                             به یاد می آورم 

                                     آیه های بودنم 

                                                 به یاد می آورم 

                                                                لحظه آغاز   

                                                                             

سبک بال و بی قرار

                   می برد مرا

                         به سرچشمه حیات 

                                    و  آرام می شود

                                           قلب گر گرفته ام

                                                             به خواب می روم

                                                                     تمام هستی ام

                                                                            سکوت میشود

 

کبوتر خیال 

          پر زنان

                 می رسد به عرش

                                 صدا می کند مرا

                                                    ولی من 

                                                                زمینی ام  

                                                                                                                       صدا می کند به زار

                          ولی من زمینی ام

                                                      زمینی ام

                                                                        



تاريخ : شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ | ٤:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : آرمان

                                                                                                               /19/

پرواز کن

        از این جزیره متروک

                               از این مرداب دور

                                        

آزاد شو

         این بند های خیالی

                                 شکسته باد

                                                  آری

                                                     تو زندانبان رویاهای خویشی

 

پارو بزن

          برو

                 حتی اگر تنها

                               

                                      آن سوی  مه

                                                         فردا 

                                                               در انتظار توست

                                                                



تاريخ : پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ | ٢:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : آرمان

                                                                                                               /17/

 دنبال من نیا

     من در کویر و شوره زار

                            سکنا گزیدم

 

دنبال من نیا 

      که جاده های من

                   به هیچ سرزمینی

                                      نمی روند

من

     در آخرین

        کوچه بن بست زندگی

                            برای همیشه

                                       از یاد رفته ام

                                                     

                                                     دنبال من..............نیا 



  • ایران موزه | پاپو مارکت