بکش مرا

بکش مرا 

روزی هزار بار

من   سرگشته در رویای خوشم

غرق می شوم 

دوباره زنده می شوم

دوباره کشته و باز غرق می شوم

بکش مرا 

مستحق به این شکنجه ام

/ 2 نظر / 9 بازدید