؟؟؟

توهمی تو یا خیال پوچ

چگونه باورت کنم؟

تویی که سوختی درون سینه ام

/ 2 نظر / 23 بازدید
جبهه پايداري را ترجيح مي دهم

علیرغم تبیلغات فراوان جبهه متحد اصولگرایان در سطح شهر، جبهه پایداری توانست با پایداری بر اصول انقلاب، خود را لیست اصلی توده های مردم و نخبگان جامعه معرفی کند و حمایت های افرادی مثل لنکرانی، پناهیان، حسن عباسی، نادر طالب زاده، وحید جلیلی، وحید یامین پور و ... از گفتمان جبهه پایداری بر این موضوع صحه گذاشته است.

جبهه پايداري را ترجيح مي دهم

علیرغم تبیلغات فراوان جبهه متحد اصولگرایان در سطح شهر، جبهه پایداری توانست با پایداری بر اصول انقلاب، خود را لیست اصلی توده های مردم و نخبگان جامعه معرفی کند و حمایت های افرادی مثل لنکرانی، پناهیان، حسن عباسی، نادر طالب زاده، وحید جلیلی، وحید یامین پور و ... از گفتمان جبهه پایداری بر این موضوع صحه گذاشته است.