پرواز

     

      آی عاشق , رویایت           

                            رویای پروازت

                                                  در گیرو دار زندگی

                                                                              آیا,نرفت از یاد؟؟

 

 در فکر تو پرواز بود و اوج کهکشانها  

                                            اسمت پرستوی مهاجر بود و

                                                                                   رویایت

                                                                                         رهایی  

چشمان بسته,می خواهد

                                     پریدن

                                      بستن ,به روی  هر  چه بود و  هست 

 

                          پرواز شو

                                           بی انتها       

                                                              ...تا آخر رویا .

/ 10 نظر / 7 بازدید