نقل قول

به یک جایی از زندگی که رسیدی

 میفهمی رنج را نباید امتداد داد.

باید مثل چاقو از بعضی آدمها بگذری

 و...برای همیشه... تمامشان کنی. 

 

/ 5 نظر / 3 بازدید