ببار

                                                                                                               <2>

همچو بادی که می وزد و می برد

                            ابرهای بارانی

                                دور می کند

                                     تو را ز من 

                                     هجوم فکرهای پوشالی

...

ببار به قلب 

      خشک و قحط   زده

                              بدم 

                             به چشمسرد و غم زده

 بخوان مرا به نام

                  به لرزش نگاه

                                   و گرمی صدا 

/ 1 نظر / 20 بازدید
بهار

خیلی جالبه مطالبت خیلی پر معنی هستن خیلی خوشم اومده[گل][قلب][دست][لبخند]