اینکه آدم یه تصور یا باوری از کسی ساخته باشه وقتی بفهمه اشتباه بوده                      

 خیلی سخته.

ولی سخت تر از اون شاید این باشه که باورهامون راجع به خودمون                    

اشتباه از آب در بیان.

/ 47 نظر / 5 بازدید