بازگشت

ای کااااااااااااااش می توانستم باشم چون باد ......جاری چون رود ......خ ر و ش ا ن چون دریا....بی کرااااااااااااااان ووووووو چون آسمان....نااااااااااامتناهی  عبور کنم از مرزهای ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
اکنون هنگامه درو کردن من است ولی...افسوس مرا مزرعه ای نیست نه دانه که کاشته باشم تنها باد زوزه میکشد به دشتهای من اکنون.....که باز ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید
من اسیرم اسیر آرزوهای محال در ذهن و روحم سنگ بزرگیست ای کاش میتوانستم قانع باشم به کف دستی از این روزمرگی من در گیر ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید
بهمن 93
6 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
2 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
10 پست
عشق
1 پست
چشم
1 پست
عقاب
1 پست
سیاوش
1 پست
روئین_تن
1 پست
نگاه
1 پست
صدا
1 پست
بخوان
1 پست
ببار
1 پست
سرنوشت
1 پست
مسافر
1 پست
مه
1 پست