سراب

بچه نارسی که مرد

و مادری که روزها و روزها

برای کودکش حرف گفته بود

برای او لباس دوخته بود

به شوق او به خواب رفته بود

مات مانده است.............

/ 1 نظر / 23 بازدید
پویا

دنیا همینه دیگه ماها که رسیده ایم هنوز کالیم اما برا مادر و اون چند ماه انتظار سخته حق داره [ناراحت]