گام اول

یه تصویرهایی هست که هر وقت به صفحه ذهنم میان پاکشون میکنم یا

 

بی خیالشون میشم چون جوابی که براشون هست یا خاطره ای که ازشون دارم تلخ

 

وگزندس.......ولی.....همیشه مثل یه نقطه مبهم  یه دلواپسی پس ذهنم

 

 چسبیدن .......مثل یه فنر که منو نگه داشته و به عقب میکشه.

 

برای رفتن برا رهایی باید تکلیفم رو با این دلشوره ها با این مترسکهای ذهنم

 

مشخص کنم.

 

 این شاید اولین گام باشه به سوی آرامش.....

/ 48 نظر / 5 بازدید