# چشم

بازگشت

ای کااااااااااااااش می توانستم باشم چون باد ......جاری چون رود ......خ ر و ش ا ن چون دریا....بی کرااااااااااااااان ووووووو چون آسمان....نااااااااااامتناهی  عبور کنم از مرزهای ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 4 بازدید