بعضی وقتا  فکر میکنم میتونم

خیلی بهتر باشم منطقی تر مهربانتر با گذشت تر

میتونم یا باید شجاع تر باشم محکمتر با گذشت تر 

خیلی خیلی بهتر از اینی که هستم

/ 0 نظر / 15 بازدید