دنبال من نیا

                                                                                                               /17/

 دنبال من نیا

     من در کویر و شوره زار

                            سکنا گزیدم

 

دنبال من نیا 

      که جاده های من

                   به هیچ سرزمینی

                                      نمی روند

من

     در آخرین

        کوچه بن بست زندگی

                            برای همیشه

                                       از یاد رفته ام

                                                     

                                                     دنبال من..............نیا 

/ 17 نظر / 6 بازدید